HomeWieProjectenportfolioOpdrachtgeversAchtergrondContact
Personalia:
Drs. Cees W. M. Besseling
Geboren: 11 november 1948
Nationaliteit: Nederlands
Gehuwd, vader van 4 kinderen
Adres: Zoutmansweg 2, 2811 ES Reeuwijk
Beroep: zelfstandig organisatieadviseur
Functie: directeur, eigenaar van Virtula b.v.

Opleiding:
HBS-B
Academie voor Lichamelijke Opvoeding
Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam
Interuniversitaire opleiding voor onderwijs evaluatievraagstukken
Projectmanagement Twynstra Gudde

Functies
Oprichter en directeur van software- en advies bedrijf Omega Onderwijsbeheer
Manager van de businessunit onderwijs consultancy bij Pink-Roccade
Senior adviseur: “learning environments” van Twynstra Gudde
Partner bij learnRing b.v.
Directeur / eigenaar van Virtula b.v. voor organisatieadvies

Loopbaan:
Cees Besseling heeft na afronding van zijn studie bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (1981), de postdoctorale opleiding: onderwijsevaluatie bij het ICO (het interfacultair centrum voor onderwijsbeleid, bij de Universiteiten Twente en Groningen) doorlopen (1984/1985).

In 1989 heeft hij Bureau Omega opgericht, destijds ressorterend onder het CvB van de Haagse Hogeschool, dat zich bezighield met ontwerpen, bouwen en implementeren van systemen voor de “onderwijswerkvloer”, zoals studievolg- (VOLG+), toets- en planningssystemen. Later (1993) is Omega verzelfstandigd als Omega b.v., die eigendom was van de Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool. In de periode 1993 – 1996 is binnen het domein student/onderwijs 60% van de HO markt door Omgea b.v. ontwikkeld.

Hij heeft daarna zijn carrière in de IT branche voortgezet bij Pink Roccade (1996 – 1998), gericht op expertsystemen voor het primaire onderwijsproces. Bij zijn werkzaamheden voor o.a Twynstra Gudde (1998 – 2002) heeft hij zich met name bezig gehouden met strategische IT advisering, informatiemanagement en procesbegeleiding bij onderwijs- en (semi)overheidsinstellingen.

Cees is van april 2002 tot juli 2004 vanuit zijn management BV Virtula als partner verbonden geweest aan learnRing en was verantwoordelijk voor het domein: student, onderwijs en ICT. Thans is Cees zelfstandig organisatieadviseur en is de laatste jaren intensief betrokken bij grootschalige implementaties van studentinformatiesystemen in het Hoger Onderwijs in Nederland (o.a. Hogeschool van Utrecht, Universiteit van Utrecht, Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam). Het betreft hier met name het studievolgsysteem Osiris van leverancier PSB te Amsterdam.