HomeWieProjectenportfolioOpdrachtgeversAchtergrondContact
Strategieontwikkeling - Informatiearchitectuur - Leeromgevingen - ERP omgevingen - Studievoortgang - Planning en roostering
  • Projectmanager millennium migratie INCASSOsysteem voor het primaire proces van (semi)overheidsinstelling GAK/UWV
  • Ontwerpen en uitvoeren van een landelijke implementatiestrategie (19 regio's) voor een nieuw arbeidsbemiddelingssysteem voor de Arbeidsvoorziening (Agora)
  • Projectmanager implementatie systeem AGORA voor het primaire proces van (semi)overheidsinstellingen Arbeidsvoorziening (CWI)
  • Projectmanager migratie studentinformatiesysteem CATS/NK van Caesar bij de Hogeschool Rotterdam