HomeWieProjectenportfolioOpdrachtgeversAchtergrondContact
Strategieontwikkeling - Informatiearchitectuur - Leeromgevingen - ERP omgevingen - Studievoortgang - Planning en roostering
  • Projectmanager implementatie MyCOB, een ‘learning community’ voor het Centrum Ondergronds Bouwen te Gouda, waarin 20 kennispartners in Nederland (universiteiten, ministeries en bouwbedrijven) participeren
  • Projectmanager van de implementatie van systemen voor de ondersteuning van het primaire leerproces (digitale leeromgevingen, studievolg- en toetssystemen) bij diverse instellingen voor hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) in Nederland
  • Projectmanager Kennisgroep@RBP, een community waarin verschillende overheidsdiensten (politie, brandweer, GGD, gemeentes etc.) op landelijk niveau samenwerken aan kennisontwikkeling op het terrein van rampbestrijding