HomeWieProjectenportfolioOpdrachtgeversAchtergrondContact
Strategieontwikkeling - Informatiearchitectuur - Leeromgevingen - ERP omgevingen - Studievoortgang - Planning en roostering
  • Productontwikkeling: het managen van ontwikkeltrajecten (ontwerpen van functionele specificaties voor softwaresystemen zoals: studentenadministratie, studievoortgang, planning, toetsing, etc.)
  • Ontwerpen van informatiearchitectuur bij instellingen voor hoger onderwijs
  • Ontwikkelen van een generiek procesmodel voor de administratieve organisatie van kennisintensieve organisaties
  • Lid van de ontwerpgroep Osiris van de Universiteit Utrecht (o.a. voor de functies individueel studieplan / individuele studiebegeleiding)