HomeWieProjectenportfolioOpdrachtgeversAchtergrondContact
Strategieontwikkeling - Informatiearchitectuur - Leeromgevingen - ERP omgevingen - Studievoortgang - Planning en roostering
  • Diverse projecten op het gebied visie en strategieontwikkeling van ICT, ontwerpen  en implementeren bij binnen- en buitenlandse Hogescholen en koepels Hs.(Brabant, EHSAL (Brussel), Stichting ICT-op-school (VO)
  • ICT-strategieontwikkeling, informatiemanagement en procesbegeleiding: diverse projecten op het gebied van visie- en strategieontwikkeling van ICT, ontwerpen en implementeren bij Nederlandse Hogescholen (Ichthus/In Holland) en Universiteiten (U. Utrecht)
  • Procesbegeleider bij het ontwikkelen van visie op de positie van virtuele leersystemen binnen kennisintensieve organisaties, zowel formele (school)systemen als informele (kennismanagement)systemen
  • Ontwerp en realisatie van diverse “maps”, (visualisaties van processen, o.a. transactiemodel onderwijsprocessen (learnRing 2003)