HomeWieProjectenportfolioOpdrachtgeversAchtergrondContact
Opdrachtgever
Hogeschool Utrecht

Korte beschrijving
Implementatie Studievolgsysteem.
Ontwikkeling visie op planning/roostering

Opdrachtgever
Hogeschool Rotterdam

Korte beschrijving
Implementatie Studievolgsysteem
Implementatie selfservice functies

Opdrachtgever
Haagse Hogeschool

Korte beschrijving
Europese aanbesteding
AO ontwikkeling/proces redesign
Implementatie Osiris

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht

Korte beschrijving
Ontwikkeling specificaties studentinformatiesysteem

Opdrachtgever
PSB - Osiris

Korte beschrijving
Kwaliteitsmonitor leverancier
Conventies inrichting Studievolgsysteem

Opdrachtgever
Ortec

Korte beschrijving
Ontwikkeling visie op roostering/planning

Opdrachtgever
COB

Korte beschrijving
Implementatie learningcommunity