HomeWieProjectenportfolioOpdrachtgeversAchtergrondContact
Visie op informatietechnologie en implementeren

In onze visie gaat de implementatie van een systeem niet om de vervanging van een oud systeem door een nieuw maar om de toegevoegde waarde van het systeem voor mensen en organisatie. Te vaak eindigt een project met de conversie van gegevens van een oude naar een nieuwe applicatie. De zgn. “outputdoelstellingen” zijn dan bereikt. De realisatie van “outcomedoelen”, datgene wat gebruik van het systeem toevoegt aan het functioneren van de organisatie en optimalisatie van de werkomgeving van mensen, zijn in onze visie belangrijker en moeten dan ook in een projectsetting worden gerealiseerd.

Mijn drijfveer:
In een sterk team doelgericht werken aan complexe vraagstukken waarbij onderscheidend vermogen de sleutel is.

Mijn resultaat:
Als ik duidelijk meerwaarde creëer door de opdrachtgever goede afwegingen voor te leggen, waardoor de juiste beslissingen kunnen worden genomen.

Mijn betekenisvolle processen:
Het managen van het verwachtingspatroon van de opdrachtgever.

Productvisualisaties: